ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ประจำการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ ม.1-2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยม […]

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติประจำการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ ม.1-2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยม […]

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ ม.1-2564, ข่าวประกาศ ม.4-2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อชั้ […]

การยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

Posted Posted in ข่าวประกาศ ม.1-2564, ข่าวประกาศ ม.4-2564

การยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระด […]

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ ม.1-2564, ข่าวประกาศ ม.4-2564

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีท […]

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนอาชีพ สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Posted Posted in ข่าวประกาศ ม.1-2564, ข่าวประกาศ ม.4-2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษวิทยาศ […]

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ ม.1-2564, ข่าวประกาศ ม.4-2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธ […]

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์, ห้องเรียนพิเศษห้องเรียนอาชีพ สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ ม.1-2564, ข่าวประกาศ ม.4-2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]