logomwk

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ ม.1

สำหรับ : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับจำนวน : 60 คน
เงื่อนไขการสมัคร : สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่รับสมัคร : 19-23 ก.พ. 2565 
ประกาศรับสมัคร : อ่านรายละเอียด (คลิก)
ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
: อ่านรายละเอียด (คลิก)
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : อ่านรายละเอียด (คลิก)

ห้องเรียนพิเศษ ม.4

สำหรับ : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับจำนวน : 30 คน
เงื่อนไขการสมัคร : สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่รับสมัคร : 19-23 ก.พ. 2565 
ประกาศรับสมัคร : อ่านรายละเอียด (คลิก)
ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
: อ่านรายละเอียด (คลิก)
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : อ่านรายละเอียด (คลิก)

ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียนปกติ ม.1

สำหรับ : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับจำนวน : 420 คน
เงื่อนไขการสมัคร : สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่รับสมัคร : 19-23 ก.พ. 2565 
ประกาศรับสมัคร : อ่านรายละเอียด (คลิก)
ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
: อ่านรายละเอียด (คลิก)
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : อ่านรายละเอียด (คลิก)

ห้องเรียนปกติ ม.4

สำหรับ : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับจำนวน : 420 คน
เงื่อนไขการสมัคร : สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่รับสมัคร : 19-23 ก.พ. 2565 
ประกาศรับสมัคร : อ่านรายละเอียด (คลิก)
ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
: อ่านรายละเอียด (คลิก)
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : อ่านรายละเอียด (คลิก)

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัคร​

เข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกใบสมัคร

5. ประกาศผลสอบ

จะมีการประกาศผลสอบคัดเลือก
ทางหน้าเว็บไซต์

2. พิมพ์ใบสมัครและ
บัตรประจำตัวสอบ

ให้พิมพ์ใบสมัครและ
บัตรประจำตัวสอบ

6. กรอกใบมอบตัว

ระบบจะเปิดให้กรอกใบมอบตัว
เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก

3. ยื่นหลักฐาน

ยื่นเอกสารใบสมัคร

7. พิมพ์ใบมอบตัว
และพิมพ์ใบชำระเงิน

พิมพ์ใบมอบตัวและพิมพ์ใบชำระเงิน
นำไปชำระเงินที่ธนาคาร

4. สอบคัดเลือก

ทำการสอบคัดเลือก

8. รายงานตัว/มอบตัว

พร้อมใบมอบตัว
และหลักฐานการมอบตัว

สถิติผู้เยี่ยมชม

037314
ผู้ใช้วันนี้ : 11
ผู้ใช้เมื่อวานนี้ : 21
ผู้ใช้ออนไลน์ขณะนี้ : 1