ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) และ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ประจำปีการศึกษา 2567