ถาม-ตอบปัญหาที่พบบ่อย

ถาม-ตอบปัญหาที่พบบ่อย
เกี่ยวกับระบบรับสมัครนักเรียน

นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง

นักเรียนจะต้องติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนแปลงในวันที่ยื่นใบสมัคร
และจะต้องขอเปลี่ยนแปลงก่อนส่งหลักฐานการสมัคร

นักเรียนจะต้องมายื่นใบสมัครตามปฏิทินการรับสมัครของโรงเรียนที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไว้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. เท่านั้น

นักเรียนสามารถเดินทางมากรอกข้อมูลการสมัครที่โรงเรียนในวันที่ยื่นใบสมัคร พร้อมกับนำเอกสารหลักฐาน ตามประกาศการรับสมัครของโรงเรียนมาด้วย

นักเรียนจะต้องทำการกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ และทำการพิมพ์ใบสมัครออกมา
นำมายื่นพร้อมเอกสารหลักฐาน ในวันที่ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่ทางโรงเรียนกำหนด

1. ไม่ต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานในวันที่ยื่นใบสมัคร
2. แจ้งลบข้อมูล เพื่อสามารถนำข้อมูลไปสมัครประเภทอื่นได้

ใช้สมัครได้ โดยต้องใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์เท่านั้น

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน และต้องกรอกข้อมูลการสมัครในระบบออนไลน์เท่านั้น