ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบการรับสมัคร
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
65 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์-ศุกร์ ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30น.
โทร. 053-771645
Line Official : @787owdvb 
เพิ่มเพื่อน